WOLONTARIUSZE

WOLONTARIATU PODCZAS
XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

UWAGA!! REKRUTACJA WOLONTARIATU NA IGRZYSKA ZAKOŃCZONA!!!

KOORDYNATOR WOLONATARIATU podczas OLIOS 2018:
DAMIAN KANIA
adres e-mail: d.kania@awf.katowice.pl
nr tel. (+48) 506 087 881


 

WOLONTARIAT TO DOBROWOLNE, ŚWIADOME I NIEZAROBKOWE WSPIERANIE
WŁASNĄ PRACĄ WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SPOŁECZNIE INICJATYWY


Wolontariat może zagwarantować:
– wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń,
– rozwinięcie zainteresowań,
– zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach,
– pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego,
– zawarcie przyjaźni,
– uzyskanie pierwszych kwalifikacji,
– zaświadczenia o wolontariacie.

Praktyki studenckie – (dotyczy studentów AWF Katowice) można realizować w poszczególnych specjalistycznych działach:
1. Marketing i promocja – koordynacja wszystkich działań zapewniających dobrą reklamę imprezy
oraz nadzór nad przygotowaniem materiałów reklamowych.

2. Dział IT – przetwarzanie danych w tym organizacja baz wolontariuszy, tworzenie,
prezentowanie, przesyłanie, przechowywanie i zabezpieczania informacji.

3. Logistyka – zarządzanie określonymi działaniami.

PONIŻEJ  LISTY zarejestrowanych wolontariuszy  (z dnia 28 maja 2018) – do weryfikacj
– prosimy o informację zwrotną do Koordynatora Wolontariatu – DAMIANIA KANII ,
w przypadku braku Pań stawa na liście, podwójnego przypisania do grupy,  jakichkolwiek innych nieścisłości lub chęci zmiany funkcji:)

Zdrowy słuch

Zdrowe stopy

Zdrowe oczy

Zdrowy uśmiech

Tenis ziemny

Tenis stołowy

Informatycy

Kawiarenka

Biuro zawodów

Bowling

Punkt info

Pływanie

Promocja zdrowia

Ceremonia otwarcia

Sprawne ciało, sprawny umysł

FUNFitness

P.S. Zaktualizowane listy będziemy publikować ok 1/tydzień, prosimy o czujność:)