LIDER OLIMPIAD SPECJALNYCH

LIDER OLIMPIAD SPECJALNYCH

Podczas  XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018
w roli LIDERÓW zaprezentują się zawodnicy
Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie:

ALICJA SMYCZEK

KAROLINA BUGAJ

FILIP SKONECZNY

MACIEJ ZYGMUŃCZYK

CZESŁAW SWOBODA

TOMASZ JOB

KRYSTIAN KUBALA

MACIEJ ŚWIERK

 

    „Program „Lider Olimpiad Specjalnych” obejmuje szereg nowatorskich inicjatyw, które dają szansę byłym lub aktualnym sportowcom decydowania o sobie, wypowiadania się publicznie we własnym i kolegów imieniu, podejmowania się zadań dostępnych osobom w normie intelektualnej. Program to zestaw programów dających zawodnikom możliwość rozwoju umiejętności, pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także pełnienia różnych ról społecznych i aktywnej działalności organizacyjnej.

Głównym celem programu jest stałe podnoszenie sprawności życiowej naszych zawodników poprzez możliwość samodzielnego wyboru roli, którą mogą realizować w Olimpiadach Specjalnych, np. asystent trenera, asystent sędziego, wolontariusz, mówca, członek władz, zawodnik w sportach zunifikowanych członek Rady Sportowców czy uczestnik seminarium dla liderów i wiele innych.”

źródło: www.olimpiadyspecjalne.pl