MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„50 Lat Olimpiad Specjalnych, podnoszenia sprawności fizycznej,
aktywizacji społecznej i wspierania zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące miejsca, daty, tematyki konferencji
można znaleźć na stronie  organizatora konferencji  –
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajduje się tutaj.