PROGRAM ZDROWI SPORTOWCY OLIMPIAD SPECJALNYCH

W trakcie trwania XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018
sportowcy będą mieli okazję skorzystać z badań w ramach następujących PROJEKTÓW
Programu ZDROWI SPORTOWCY Olimpiad Specjalnych:

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów, AWF Katowice


10.06.2018 r.   9.30 – 17.30
11.06.2018 r.  9.30 – 17.30
12.06.2018 r.  9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

ZDROWY SŁUCH

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów

 


10.06.2018 r.    9.30 – 17.30
11.06.2018 r.   9.30 – 17.30
12.06.2018 r.   9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

FUNFitness

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów

 


10.06.2018 r.   9.30 -17.30
11.06.2018 r.  9.30 – 17.30
12.06.2018 r.   9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

ZDROWE OCZY

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów

 


10.06.2018 r.    9.30 -17.30
11.06.2018 r.   9.30 – 17.30
12.06.2018 r.   9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

ZDROWY UŚMIECH

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów, AWF Katowice

 


10.06.2018 r.  9.30 -17.30
11.06.2018 r.   9.30 – 17.30
12.06.2018 r.   9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

SPRAWNE STOPY

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów

 


10.06.2018 r.   9.30 – 17.30
11.06.2018 r.  9.30 – 17.30
12.06.2018 r.  9.00 – 12.00

 

 

 

 

SPRAWNY UMYSŁ

BADANIA:
STADION ŚLĄSKI Chorzów

 


10.06.2018 r.   9.30 – 17.30
11.06.2018 r.  9.30 – 17.30
12.06.2018 r.  9.00 – 12.00

 

Osoba odpowiedzialna za realizację Programu ZDROWI SPORTOWCY podczas IGRZYSK 2018
DAWID KASOLIK    kontakt – e-mail:  [email protected]

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU:

    „Zadaniem programu  ZDROWI SPORTOWCY jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych sportowców do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem programu jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie specjalistów do przeprowadzania badań podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych. Bardzo ważny jest wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.”

Cele:

  • wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością
    intelektualną;
  • systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie lekarzy do przeprowadzania badań specjalistycznych podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych;
  • przeprowadzanie wszechstronnych badań lekarskich pod czas zawodów Olimpiad Specjalnych;
  • zbieranie i analiza wyników badań stanu zdrowia sportowców w celu określenia potrzeb.