WOLONTARIUSZE

W trakcie XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018
pomagać będzie 400 WOLONTARIUSZY z:

 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. Kukuczki w Katowicach


ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach


POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach


STOWARZYSZENIA  „POGODNI i AKTYWNI”


NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWYCH POLICJANTÓW


oraz  

Szkoła Podstawowa nr 27 w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Dom Pomocy Społecznej Miedary

Dzieło Świętego Mikołaja

Starsza Schola Liturgiczna z Strzybnicy

Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie

Szkoła Podstawowa – Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Rudzie Śląskiej

Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń” Ruda Śląska

Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

 WOLONTARIUSZE NIEZRZESZENI