LIDER OLIMPIAD SPECJALNYCH

„Program „Lider Olimpiad Specjalnych” obejmuje szereg nowatorskich inicjatyw, które dają szansę byłym lub aktualnym sportowcom decydowania o sobie, wypowiadania się publicznie we własnym i kolegów imieniu, podejmowania się zadań dostępnych osobom w normie intelektualnej. Program to zestaw programów dających zawodnikom możliwość rozwoju umiejętności, pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także pełnienia różnych ról społecznych i aktywnej działalności organizacyjnej.

Głównym celem programu jest stałe podnoszenie sprawności życiowej naszych zawodników poprzez możliwość samodzielnego wyboru roli, którą mogą realizować w Olimpiadach Specjalnych, np. asystent trenera, asystent sędziego, wolontariusz, mówca, członek władz, zawodnik w sportach zunifikowanych członek Rady Sportowców czy uczestnik seminarium dla liderów i wiele innych.”

źródło: www.olimpiadyspecjalne.pl

W jaki sposób  Program Lider Olimpiad Specjalnych realizowany będzie podczas OLIOS 2018 zaprezentujemy niebawem….