PATRONAT / KOMITET HONOROWY

Honorowy Patronat
nad XI Ogólnopolskimi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018
objęła Małżonka Prezydenta RP, pani Agata Kornhauser – Duda.

.Małżonka Prezydenta RP jest także Patronem Honorowym Olimpiad Specjalnych
– organizatora Igrzysk.

Członkowie Komitetu Honorowego
XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów,
 Mikołów 2018:

Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON
Dorota Habich


Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzej Kraśnicki

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

Prezydent Miasta Chorzowa
Andrzej Kotala

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Spółki Stadion Śląski
Krzysztof Klimosz

Rektor AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
prof. dr hab. Adam Zając

Prezydent Stowarzyszenia Golf Park Mikołów
Bogdan Uliasz