UCZESTNICY


XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów Mikołów  2018:

1000 zawodników Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,

340 trenerów, opiekunów,

18 reprezentacji Oddziałów Regionalnych,

400 wolontariuszy,

 sędziowie, komitet organizacyjny, programy pozasportowe i inni.