OLIOS 2018

CEL ORGANIZACJI IMPREZY 

Popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w kraju i integracja ze społeczeństwem.
Podsumowanie efektów uzyskanych w czasie treningów
sportowych u osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
w Olimpiadach Specjalnych.
Popularyzacja nowych dyscyplin i programów, w Olimpiadach Specjalnych w Polsce.
Wytypowanie reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na
XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 roku!!!

ZAPRASZAMY!!! #GrajmyRazem